کارآفرینی

تولید نان فانتزی

بی شک غلات بیشترین سهم را در سبد عذایی جوامع بشری دارا هستند دز این میان گندم به لحاظ دارا یودن حواص ویزه خود که قابلیت تبدیل  شدن به  نان را دارد  از اهمیت بسزایی برخوردار است . با توجه  ادامه مطلب…

By 92, ago
کارآفرینی

60 نکته که ارزش کارآفرینی را نشان می دهند

60 نکته که ارزش کارآفرینی را نشان می دهند      کارآفرینان دلایل متفاوتی برای شروع کارشان دارند. برخی از آن ها از ابتدا می دانستند که می خواهند برای خودشان کار کنند. برخی دیگر برای دیگران کار می کردند و ادامه مطلب…

By 92, ago