مقالات و پایان نامه ها

در دوران دبستان ، كودكان هنر را بيشتر با نقاشي كردن تجربه مي كنند

دوره پیش دبستانی كودك پس از دوران پنج سالگي وارد مهد كودك مي شود و درآنجا در كنار كودكان آموزش مي بيند و اين دوران نيز چون در سنين پنج تا شش سالگي است جزو ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

استاد نریمان-رنگ آمیزی سازهای ساخته شده و تعمیر شده

شادروان استاد نریمان از ساز سازان ماهر زمان خود بود. او صنعتگری کم نظیر و در ساختن تمامی سازهای سنتی ایرانی و سازهای محلی از شهرتی به سزا برخوردار بود. عودهای ساخت او شهرت جهانی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

استاد حاجی آقا و پسرانش شاهرخ و علی سازندگان سازهای سنتی ایران

استاد حاجی آقا یکی از سازندگان ماهرو خوب سازهای سنتی بوده و به همین خاطر او را استاد خطاب می کردند. در کارش واقعاً استاد بوده و آثاری بس ارزنده از خود به یادگار گذاشته ادامه مطلب…

By 92, ago